Odoo - Sample 1 for three columns

Campus FEATE 

Centre de formació corporatiu punter en el nostre sector i gestionat per la Fundació Casa d'Empara. 

Ofereix un ventall de serveis relacionats amb la formació (bonificació d'accions formatives, entitat organitzadora, certificats de professionalitat, formació per a treballadors en actiu...).

Odoo - Sample 2 for three columns

Fundació El Cim / Escola El Cim  

Ubicada a la Rambla Principal i a la Plaça dels Cotxes de Vilanova i la Geltrú, forma part del ADN fundacional de la Fundació Casa d'Empara per volluntat de la seva fundadora.

Es va refundar el 1996 com una nova Fundació participada al 50% per la Fundació Casa d'Empara i al 50% per la Missioneres de la Immaculada Concepció. 

Actualment desenvolupa les línies d'ensenyament obligatori d'infantil, primària i secundària. 

Odoo - Sample 1 for three columns

FEATE - Federació d'Entitats d'Atenció a la Tercera Edat 

FEATE és una Federació que agrupa a entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, que presta serveis al sector de la gent gran, i defensa els interessos del seus associats.

La Fundació Casa d'Empara forma part de la seva estructura directiva.