Què he de fer per ser usuari de la residència

Què cal saber ? 

Una residència és el lloc idoni per acollir de forma permanent a la gent gran que per diferents motius (físics, socials, psicològics...) ja no poden continuar residint a la llar. La residència ha de ser substitutiva de la llar per mitjà de la sociabilització de l'usuari, la seva estimulació, una dieta equilibrada i un control de la seva salut. 

En cap cas la residència ha de substituir el nucli familiar dels usuaris, sinó complementar-los.

La Fundació Casa d’Empara disposa de 78 places de residència a tota estada (54 públiques i la resta privades). 

El mecanisme per accedir a una plaça PUBLICA no és el mateix que per a una de PRIVADA

Cal ser ben conscient que la única diferència entre places públiques i privades és qui fa l'aportació econòmica per cobrir la despesa (l'usuari, l'administració o una combinació d'ambdós).  El confort de les habitacions i els serveis són els mateixos per a totes les places, com no podria ser d'altra manera.   

La residència es regueix per un REGLAMENT DE REGIM INTERN que trobareu aquí

Com accedir a una plaça PÚBLICA de residència ? 

En primer lloc cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA.

Per fer-ho, cal haver estat valorat segons la LLEI DE LA DEPENDENCIAcom a mínim amb un grau II (aquest tràmit es fa als serveis socials de l’Ajuntament que correspongui) i aportar en entrevista amb la nostra treballadora social una fotocòpia de la resolució de reconeixement de grau. 

La llista d’espera pública és d’uns 2 anys. 

Un cop s’accedeix a la plaça, la Generalitat és qui marca l’aportació econòmica que ha de fer l’usuari en funció de la seva renda i patrimoni per cobrir el cost residencial.  

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93-811.51.64.

Com accedir a una plaça PRIVADA de residència ?


D'igual manera que a la plaça pública, cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA DE PLACES PRIVADES que gestiona la Fundació. 

La llista d’espera privada és d’uns 2 anys. 

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93-811.51.64.

Aquí trobareu les tarifes vigents de les places privades pel 2023