El projecte VITRALLS 2019

El projecte VITRALLS 2019 preveia la restauració dels sis vitralls situats a la capella de la CASA D'EMPARA entre els anys 2015 i 2019.

Per manca de pressupost, l'objectiu d'acabar la restauració al 2019 no es va aconseguir i segueix en curs el projecte.  

Aquests vitralls, datats a finals del segle XIX, són obra de EUDALD R. AMIGÓ, amb taller a Barcelona i considerat un dels vitrallers premodernista més representatiu de Catalunya. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

La ubicació 

Els vitralls estan ubicats a la CAPELLA de la FUNDACIO CASA D'EMPARA situada a la cantonada de la Rambla Josep Tomàs Ventosa i el Carrer Llibertat (veure plànol adjunt). 

Odoo image and text block

Els vitralls

Els vitralls són sis i estan ubicats segons mostra el plànol adjunt. 

Els vitralls 6 i 5 es varen restaurar durant l'exercici 2015 amb un cost de 12.217,53€ (són els més petits i senzills de restaurar)

El vitrall4 es va restaurar durant l'exercici 2016 amb un cost de 22.807,72€

El vitrall 2 s'ha restaurat durant l'exercici 2017 amb un cost de 22.880,51€

Durant l'exercici 2018 no està previst restaurar cap vitrall. Els diners recaptats en la campanya anual s'han reservat per tirar endavant el projecte durant el proper exercici. 

Resten per restaurar els vitralls 1 i 3

La restauració s'està duent a terme amb la col·laboració de ... 
Vitralls Bonet- mestre vitraller 
Construccions Contreras - obra civil 
Sr. Josep Orriols - projecte i seguiment obra